Logo Logo

Geschiedenis van het Campinaterrein

‘De Campina’, zoals het in de Eindhovense volksmond nog altijd heet, vindt zijn oorsprong in 1916. In dat jaar richten de boeren van Strijp de Coöperatieve Melkinrichting St. Joseph op. Een bestaande fabriek aan de Dommelstraat wordt omgebouwd tot een voor die tijd redelijk moderne melkinrichting. Goed voor een dagproductie van ruim 1.500 liter.

Boter, kaas en… melk

Het gaat goed met St. Joseph en op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden verhuist de fabriek in 1929 naar een nieuwe plek aan de Paradijslaan. Hier produceert de coöperatie boter, kaas en melk. Het succes zet zich voort en meer coöperatieve melkfabrieken sluiten zich aan. Zo ontstaat op 28 december 1947 de Coöperatieve Zuivelvereniging De Kempen G.A. Deze vereniging produceert op negen locaties in Brabant.

De modernste melkinrichting in Nederland

Na de oorlog neemt de bevolking in rap tempo toe en dus stijgt ook de vraag naar zuivel. Midden jaren ’50 wordt besloten om een moderne, meer efficiënte fabriek te bouwen aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven. Op 10 april 1957 wordt de eerste paal geslagen en enkele jaren later, op 15 november 1961, wordt de nieuwe fabriek van ‘Campina’ officieel in bedrijf genomen. Het is “de grootste en modernste melkinrichting in Nederland”, die flessen melk, ijs en melkgerelateerde producten produceert. Op twee fabrieken na verhuist de hele productie van de zuivelvereniging naar de nieuwe Campina-fabriek.

Na een fusie in 1964 ontstaat de Zuid-Nederlandse Coöperatie Campina, die vanaf 2001 simpelweg onder de naam Campina verder gaat. In 2008 volgt opnieuw een fusie en heet het officieel Friesland- Campina. Maar zoals gezegd, de fabriek aan de Dirk Boutslaan blijft gewoon bekend staan als ‘de Campina’.

Een hernieuwde plek in Eindhoven

Rond 2015 is de laatste druppel melk in de fles gegaan en zijn de fabrieken leeggemaakt. Ná de zomer van 2017 is gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) de trotse eigenaar. Het voormalige Campinaterrein met een totale oppervlakte van ca. 3,5 hectare wordt een hernieuwde plek in Eindhoven waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?